Cenník

Cenník nehradených výkonov zo zdravotného poistenia od 15.2.2023 pre poistencov Dôvera, Union a VŠzP


Základný jednorazový poplatok – kompletné ortopedické vyšetrenie do 15min

20 €

Základný jednorazový poplatok – kompletné ortopedické vyšetrenie do 30min

30 €

Prednostné vyšetrenie do 7 pracovných dní

20 €

Špeciálne injekčné techniky pod SONO kontrolou

10 €

USG vyšetrenie muskuloskeletálneho systému

15 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo

35 €

Liečba "vlastnou krvou-plazma“ podávaná do kĺbov, okolia šliach, úponov 1 injekcia

150 €

Manažment intraartikulárnej liečby

10€

Lokálna injekčná liečba, podanie im, sc, ic, iv injekcie (bez ceny liečiva)

3 €

Popis rtg snímok

5 €

Popis a interpretácia CT, MR, DXA, scintigrafie a laboratórnych nálezov (v súvislosti s vyšetrením pacienta)

5 €

Popis a interpretácia CT, MR, DXA, scintigrafie a laboratórnych nálezov (bez vyšetrenia pacienta)

25 €

Vystavenie žiadanky na CT, MR vyšetrenie na žiadosť klienta/pacienta (úhrada vyšetrenia ako samoplátca)

30 €

Mobilizačné a manipulačné techniky krčnej/hrudnej/lumbosakrálnej chrbtice

15 €

Edukácia sestrou – konzultácie, edukácia o osteoporóze a režimových opatreniach, edukácia o rôznych zdravotných témach, lifestyle, vysvetlenie odporúčaní lekára, interpretácia zdravotnej dokumentácie, sprostredkovanie ďalších vyšetrení, naplánovanie termínov vyšetrení ......

15 €

Online konzultácia s lekárom – do 15min, vopred naplánovaný termín

20 €

Online konzultácia s lekárom – do 30min, vopred naplánovaný termín

40 €

Online konzultácia so sestrou – do 15min, vopred naplánovaný termín

20 €

Online konzultácia so sestrou – do 30min, vopred naplánovaný termín

30 €

Administratívne výkony


Manažment predoperačných konzultácií, vysvetlenie postupov, naplánovanie presného termínu operácie a operatéra, príprava zdravotnej dokumentácie potrebnej k operácii, zabezpečenie laboratórnych vyšetrení, komplet predoperačný postup u pacienta, ktorému je navrhnutý operačný zákrok.

30 €

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, k zdravotnému stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania alebo na hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

20 €

Lekársky posudok/vyjadrenie pre komerčné poisťovne

10 €

Vydávanie lekárskych potvrdení bez predchádzajúceho vyšetrenia (okrem potvrdenia o návšteve lekára)

10 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel vrátane možnosti odoslania elektronicky alebo poštou

10 €

Lekársky nález vystavený v cudzom jazyku

30 €

Tlač/kópia A4 strana

1 €

Vystavenie kópie žiadanky na vyšetrenia (MR, CT, rtg, RHB ... )

3 €

Preparáty používané v ambulancii pre injekčné techniky a liečbu ochorení pohybového aparátu


Injekčné preparáty:

Diprophos 1amp

10 €

Depomedrol 1amp

10 €

Liečba injekčnou technikou s kyselinou hyalurónovou alebo peptidmi (ceny podľa aktuálnej kategorizácie)

---

Kolagénové injekcie GUNA MD inj, 1amp

15 €

Injekčné preparáty s obsahom kyseliny hyalurónovej na liečbu kĺbov:

Biolevox 2,2%

65 €

Hyalotend (vhodný aj na podávanie do šliach)

69 €

Hyruan ONE 2%, 3ml

69.64 €

Sinovial ONE 2%, 50mg/2,5ml

75.71 €

Synvisc-ONE-hylan G-F20, 6ml

260 €

Sinovial mini 0,8%, 1ml

19,93 €

QUICKclean 40mg/2ml

65 €

Injekčné kombinované preparáty na liečbu kĺbov:

Synolis VA 2% hyaluronát sodný a 4% sorbitol, 2ml

130 €

Peptys 5mg/2ml hydrolyzát kolagénu (možné podávať aj do okolia šliach a do svalov)

180 €

Perorálne a lokálne preparáty:

DeVIT 2000UI

7 €

Jadon gel HOT/ICE

12 €

CHalpha gel

11 €

CHalpha OSTEO

30 €

Cartylis hydrolyzovaný kolagén

65 €

Zdravotnícky materiál


Kinesiotejpová páska, lokálna aplikácia

10 €

Elastický obväz

5 €

Respirátor FFP2, rúško ( v rámci epidemických opatrení bude účtovaný poplatok, ak pacient príde bez prekrytých horných dýchacích ciest)

1 €

ZÁKLADNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
„BALÍK SLUŽIEB SO SÚHLASOM A NA ŽIADOSŤ PACIENTA“

  • manažment klienta (pacientov kontaktujeme ohľadom objednania termínov, možná rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov, telefonické upozornenie na nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho ohlásenia spolu s ponukou na náhradný termín vyšetrenia, email, sms, FB, telefonické a online objednávanie klientov, oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným klientom, možnosť zaslania dokumentov, receptov a poukazov poštou, edukácia pacientov zdravotnou sestrou ...)
  • sms alebo telefonické upozornenie na kontrolné vyšetrenie u dispenzarizovaných Klientov
  • telefonická konzultačná služba zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa v čase aj mimo ordinačných hodín, t.j. poskytovanie informácií v súvislosti so zdravotným stavom (SMS, telefón, sociálne siete ...)
  • telefonické, mail, FB a sms objednávanie vystavovania receptov
  • preberanie receptov a poukazov bez čakania
  • vyzdvihnutie a doručenie liečiv a zdravotníckych pomôcok z lekárne so súhlasom a na žiadosť klienta vopred zdravotnou sestrou
  • podologické vyšetrenie plochých nôh na podobaroskopickej doske

Príklady ďalších úkonov, ktoré klient v ambulancii neuhrádza

Vypísanie kúpeľného návrhu, odbery, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, ultrazvukové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, podanie infúzií a injekcií hradených z VZP, vyšetrenie v neskorých poobedňajších hodinách, sonografia bedrových kĺbikov.

Objednanie

Preferujeme a odporúčame kontaktovať nás prostredníctvom SMS, FB alebo emailom.
Pošlite nám Vaše telefónne číslo a požiadavku, my sa Vám ozveme.

tel: mobil: 0944 454 251
ortopedikaskalica@gmail.com, FB - ortopedikaskalica

V Skalici 15.2.2023

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA
konateľ spoločnosti

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.