Cenník

Cenník nehradených výkonov zo zdravotného poistenia od 15.8.2021 pre poistencov Dôvera a Union


Základný jednorazový poplatok pri prvom vyšetrení

15 €

Základný jednorazový poplatok pri každej kontrole

10 €

Základný ročný poplatok

59 €

Prednostné vyšetrenie do 7 pracovných dní

20 €

SONO bedrových kĺbikov u novorodencov (UNION)

15 €

SONO muskuloskeletálneho systému, punkcie a instilácie liečív pod SONO kontrolou (UNION)

15 €

Vypracovanie lekárskeho posudku

10 €

Vypracovanie správy o poistnej udalosti

10 €

Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje poskytovateľa o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)

10 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo (cena podľa aktuálnej kategorizácie)

od 25 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo + dýchanie O2 podávaný cez kyslíkový koncentrátor do 20 min + nápoj podľa výberu s Mg alebo Ca

od 35 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo + dýchanie O2 podávaný cez kyslíkový koncentrátor do 40 min + nápoj podľa výberu s Mg alebo Ca

od 40 €

Dýchanie kyslíka O2 podávaného cez kyslíkový koncentrátor + nápoj podľa výberu s Mg, C vit alebo Ca do 20 min

10 €

Dýchanie kyslíka O2 podávaného cez kyslíkový koncentrátor + nápoj podľa výberu s Mg, C vit alebo Ca do 40 min

15 €

Infúzia Neodolpasse + príslušenstvo (cena podľa aktuálnej kategorizácie)

od 15 €

Liečba "vlastnou krvou-plazma“ podávaná do kĺbov, okolia šliach, úponov 1 injekcia

150 €

GUNA inj, 1amp

10 €

Kinesiotejpová páska jednoduchá 7 €, zložitá 10 €

7/10 €

Manažment injekčnej liečby podľa aktuálnych cien preparátov v rámci kategorizácie MZSR so súhlasom klienta („obstreky“, .....)

od 8 €

Edukácia sestrou – konzultácie, edukácia o osteoporóze a režimových opatreniach, edukácia o rôznych zdravotných témach, lifestyle, vysvetlenie odporúčaní lekára, interpretácia zdravotnej dokumentácie, sprostredkovanie ďalších vyšetrení, naplánovanie termínov vyšetrení ......

10 €

Manažment predoperačných konzultácií, vysvetlenie postupov, naplánovanie presného termínu operácie a operatéra, príprava zdravotnej dokumentácie potrebnej k operácii, zabezpečenie laboratórnych vyšetrení, komplet predoperačný postup u pacienta, ktorému je navrhnutý operačný zákrok.

29 €

Cenník pre klientov VšZP od 15.8.2021 - nezmluvná poisťovňa


Jednorazový poplatok pri prvom vyšetrení a pri kontrole
(zahŕňa klinické vyšetrenie, popis rtg snímkov, vyšetrenie podoskopom, SONO muskuloskeletálneho systému, vypísanie dokumentácie, objednanie na presný čas, komunikácia so sestrou a lekárom telefonicky, sms, emailom, notifikácia o zrušení termínu, predpis receptov po telef. konzultácii, možnosť zaslania receptu alebo poukazu poštou, základná edukácia sestrou, ..... ...)

20 €

Poplatok pri opakovaných návštevách pri podaní viacerých po sebe nasledujúcich injekcií (napr.GUNA, viskosuplementácia, plazma, infúzia...)

10 €

SONO bedrových kĺbikov u novorodencov

15 €

Vypracovanie lekárskeho posudku

10 €

Potvrdenia o obmedzeniach (od TV, výpis zo zdravotnej dokumentácie..)

5 €

Vypracovanie správy o poistnej udalosti

10 €

Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje poskytovateľa o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)

10 €

Podanie liečiva "obstreku" vrátane účinnej látky
(manažment injekčnej liečby podľa aktuálneho cenníka preparátov v lekárňach, so súhlasom pacienta)

od 10 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo
cena podľa aktuálnej kategorizácie

od 30 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo + dýchanie O2 podávaný cez kyslíkový koncentrátor do 20 min + nápoj podľa výberu s Mg alebo Ca

od 45 €

Infúzia C vit, Injectopas 7,5gr + príslušenstvo + dýchanie O2 podávaný cez kyslíkový koncentrátor do 40 min + nápoj podľa výberu s Mg alebo Ca

od 50 €

Dýchanie kyslíka O2 podávaného cez kyslíkový koncentrátor + nápoj podľa výberu s Mg, C vit alebo Ca do 20 min

10 €

Dýchanie kyslíka O2 podávaného cez kyslíkový koncentrátor + nápoj podľa výberu s Mg, C vit alebo Ca do 40 min

15 €

Infúzia Neodolpasse + príslušenstvo

od 20 €

Liečba "vlastnou krvou-plazma“ podávaná do kĺbov, okolia šliach, úponov 1 injekcia

170 €

GUNA inj, 1amp

12 €

Kinesiotejpová páska jednoduchá 7€, zložitá 10 €

7/10 €

Manažment injekčnej liečby podľa aktuálnych cien preparátov v rámci kategorizácie MZSR so súhlasom klienta („obstreky“, .....)

od 10 €

Edukácia sestrou – konzultácie, edukácia o osteoporóze a režimových opatreniach, edukácia o rôznych zdravotných témach, lifestyle, vysvetlenie odporúčaní lekára, interpretácia zdravotnej dokumentácie, sprostredkovanie ďalších vyšetrení, naplánovanie termínov vyšetrení ......

10 €

Manažment predoperačných konzultácií, vysvetlenie postupov, naplánovanie presného termínu operácie a operatéra, príprava zdravotnej dokumentácie potrebnej k operácii, zabezpečenie laboratórnych vyšetrení, komplet predoperačný postup u pacienta, ktorému je navrhnutý operačný zákrok.

29 €

ZÁKLADNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
„BALÍK SLUŽIEB SO SÚHLASOM A NA ŽIADOSŤ PACIENTA“

  • manažment klienta (pacientov kontaktujeme ohľadom objednania termínov, možná rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov, telefonické upozornenie na nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho ohlásenia spolu s ponukou na náhradný termín vyšetrenia, email, sms, FB, telefonické a online objednávanie klientov, oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným klientom, možnosť zaslania dokumentov, receptov a poukazov poštou, edukácia pacientov zdravotnou sestrou ...)
  • sms alebo telefonické upozornenie na kontrolné vyšetrenie u dispenzarizovaných Klientov
  • telefonická konzultačná služba zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa v čase aj mimo ordinačných hodín, t.j. poskytovanie informácií v súvislosti so zdravotným stavom (SMS)
  • telefonické, mail, FB a sms objednávanie vystavovania receptov
  • preberanie receptov a poukazov bez čakania
  • vyzdvihnutie a doručenie liečiv a zdravotníckych pomôcok z lekárne so súhlasom a na žiadosť klienta vopred zdravotnou sestrou
  • podologické vyšetrenie plochých nôh na podobaroskopickej doske
  • vystavovanie tlačív a iných jednoduchých potvrdení na základe žiadostí, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • vystavovanie potvrdení pre potreby občiansko-právneho konania na základe žiadosti
  • vystavovanie lekárskych nálezov alebo výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie administratívne výkony a služby vykonávané buď pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, resp. na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

Príklady ďalších úkonov, ktoré Klient v ambulancii neuhrádza

Vypísanie kúpeľného návrhu, odbery, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, ultrazvukové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, podanie infúzií a injekcií hradených z VZP, vyšetrenie v neskorých poobedňajších hodinách, sonografia bedrových kĺbikov, popis rtg dokumentácie ...

Objednanie

Preferujeme a odporúčame kontaktovať nás prostredníctvom SMS, FB alebo emailom.
Pošlite nám Vaše telefónne číslo a požiadavku, my sa Vám ozveme.

tel: mobil: 0944 454 251, 034/ 651 14 06,
ortopedikaskalica@gmail.com, FB - ortopedikaskalica

V Skalici 1.1.2018

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA
konateľ spoločnosti

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.