Užitočné informacie

Užitočné informácie pre Vás

Buďte informovaní

Čo potrebujete k vyšetreniu?

  • Prineste si kartičku poistenca
  • Výmenný lístok od obvodného lekára pri prvej návšteve ambulancie (Dôvera, Union)

U VŠZP poistencov výmenný lístok netreba, nakoľko toto nie je naša zmluvná poisťovňa a vyšetrenie sa uskutočňuje na prianie klienta

  • Rtg snímky na CD nosiči. Písomný popis nie je dostačujúci. Ak ste na rtg vyšetrení neboli, zrealizujte rtg diagnostiku v deň vyšetrenia
  • Popis ďalších vyšetrení, ak máte k dispozícii

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.