Profil

Bc. Jana Jetmarová

Kompetencie v ambulancii

Zdravotná sestra
Manažment ambulancie a pacientov

Profil

Kontinuálne vzdelávanie a prax

2012 – trváORTOPEDIKA, spol. s r. o. Skalica
2008 – 2010NsP Skalica – operačné sály / inštrumentárka /
2000 – 2006NsP Skalica – ortopedické oddelenie / zdravotná sestra pri lôžku /
2009 – 2012Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave verejné zdravotníctvo – titul Bc.
2004PŠŠ SZU Bratislava / špecializácia v odboroch chirurgie/
1996 – 1999Stredná zdravotná škola Skalica / všeobecná sestra/
1992 - 1996SPoŠ Holíč

2019III.International Sport Medicine Congress (III.ISMC), Senec
2017Jesenný kongres SOTS, Žilina
2017, 2015, 2013VII. International Congress of the Slovak Society of Arthroscopy and Sports Traumatology, Hilton, Bratislava
2017XX. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Bratislava
2017, 2015XXXV. Červeňanského dni, Národný kongres SOTS, Bratislava 2010-2017
2016Hlavné princípy metódy Spirální stabilizace páteře, Kurz I A,B, lektor. Mgr. A. Foltýn
2016, 2014I.a II. European Congress of Ice Hockey Medicine, Hilton, Bratislava (členka OC)
2015XVIII. Medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov, Brno, ČR
2015Konferencia telovýchovného lékařství , Valtice, ČR
2015Neodkladná podpora životných funkcií, Falck Academy, Košice Kurz prvej pomoci so zameraním na hokejové zranenia
2014IV.Sympózium o skolióze a deformitách páteře, Brno, 2014
2014 Hygiena rúk ako nástroj na ovplyvnenie výskytu infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, Skalica
2014Jesenný ortopedický kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, Skalica

Členka komory sestier a pôrodných asistentiek (KSAPA)

Mnoho ďalších aktivít v oblasti vzdelávania sa najmä v oblasti ortopédie, traumatológie, športovej medicíny, psychológie, manažmentu a osteológie.

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.