Profil

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA
lekár a konateľ spoločnosti

Špecializácia - ortopéd

Profil

Odborná ortopedická prax a vzdelanie

Od 2008lekár a konateľ Súkromnej ortopedickej ambulancie ORTOPEDIKA, spol. s r.o., Skalica
1998-2008lekár ortopedického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou Skalica (práca na oddelení, operačnej sále, konzíliá, ambulancia, služby)
1997-1998lekár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny OAIM FNsP Skalica (urgent oddelenie, operačná sála, záchranná služba)
1997-2008lekár záchrannej služby RLP – Rýchla lekárska pomoc

******

2010-2012Magister verejného zdravotníctva – Master of Health Administration (Mgr.,MHA) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, n.o. v Bratislave a University of Scranton, Scranton USA
(Zdravotné systémy v EU, Metódy výskumu, Bioetika, Zdravotnícky manažment v mimoriadnych situáciách, Bioterorizmus, Hodnotenie kvality vo verejnom zdravotníctve, Výchova a podpora zdravia, psychológia zdravia, Odhad, usmerňovanie a riadenie rizík, Zdravotnícke právo)
2001Atestačná skúška v odbore ortopédia, Bratislava
1991-1997Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (prax na RZP v BA 95-97)

Vedecké konferencie, kongresy a kurzy

XX. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 2017
VII. International Congress of the Slovak Society of Arthroscopy and Sports Traumatology, Bratislava, Praha, Brno 2013-2017
XVIII. Medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov, Brno, Zlín, 2015,2017
2015 Konferencia telovýchovného lékařství , Valtice, ČR
XXXV. Červeňanského dni, Národný kongres SOTS, Bratislava (2000-2017)
IV.Sympózium o skolióze a deformitách páteře, Brno, 2014
Combined 33rd SICOT & 17th PAOA Orthopaedic World Conference, Dubai, United arab emirates 2012
First EPOS POSNA course-current concepts in pediatric orthopaedics, SVK, 2007
3rd International symposium on sport injuries, SLovenia, 2007
 
Kurz šport – SM systém cvičenia, Holiday Inn, Žilina 2017
Kurz kinesiotejpingu, 2016
Hlavné princípy metódy Spirální stabilizace páteře, Kurz I A,B, lektor. Mgr. A. Foltýn , 2016
Muskuloskeletálna sonografia, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, Piešťany, 2015
Inštruktor prvej pomoci – Falck Academy s.r.o., Košice 2015
Kurz škola pádov, Sielnica 2013,
Kurz Vývojová kineziologie v manuální medicíne-Univ.Karlova,Praha,Doc.Kolář, 2007
Kurz Interdisciplinárne vedomosti a praktické skúsenosti v diagnostike a liečbe bolestí chrbta, Bratislava 2006
Kurz a certifikát Sonografia bedrových kĺbov, Bratislava 2000
USG diagnostika a liečba LCC (vykĺbenie bedrových kĺbov detí), Žilina 1999
 
Spoluzakladateľka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči 2014
Účasť na zahraničných projektoch ERASMUS PLUS a OLDIM 2014-2018
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) - Členka odbornej komisie zdravotníctva
Riaditeľka inštitútu výskumu - Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS) 2018
Manažér kvality v sociálnych službách
 
Pravidelné kontinuálne vzdelávanie a účasť na mnohých slovenských aj zahraničných kongresoch so zameraním hlavne na témy ortopédie, traumatológie, artroskopie, osteológie, športovej medicíny a tematiky sociálnej sféry.

Skúsenosti v športovej medicíne

Chief medical Officer (CMO), hlavný lekár
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji U18, 2017
Majstrovstvá sveta Inline hokej, Bratislava 2017
Olympijská kvalifikácia v ľadovom hokeji, ženy, Poprad 2013
Majstrovstvá sveta hokejistov U18, Piešťany 2012
Majstrovstvá sveta hokejistiek U18, Piešťany 2010
Hlavný lekár Slovenskej olympijskej výpravy
na Európskych zimných olympijských hrách mládeže v Rakúsku , EYOF 2015
na I. zimných olympijských hrách mládeže v Innsbrucku, Youth Olympic Games 2012
Hlavný lekár juniorských hokejových reprezentácií od 2003 , naposledy U20

Hlavná organizátorka

2019III.International Sport Medicine Congress (III.ISMC), Senec
2016 + 2014II. + I. European Congress of Ice Hockey Medicine (I.ECHM), hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava
2005,2014Jesenný ortopedický kongres SOTS + ortop.oddelenie FNsP, Skalica
2013II. kongres lekárov slovenských a českých hokejových klubov, Hilton, Bratislava
2015-2017Projekt Bezpečnosť športujúcich detí a mládeže na zimných štadiónoch (AED-automatické externé defibrilátory na zimných štadiónoch)
2016, 2017Kurz Šport SM systém v športe, Kurz kinesiotejpingu v športe
2012–2017Predsedníčka Zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja, 2003-12 člen
2014-2017Workshopy prvej pomoci so zameraním na hokejové zranenia-rôzne mestá Slovenska

Členka Lekárskej komory (LK), Slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti (SOTS), Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej medicíny (SSAST), Finančnej a podnikateľskej komisie pri MsZ v Holíči, Komisie bytovo sociálno zdravotnej, členka Rady školy II ZŠ, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Holíči.

Jazykové znalosti: česky plynule C2, anglicky aktívne B2, rusky B2, nemecky A1

Našim krédom je
ľudský prístup, profesionalita, rešpekt, ochota a slušnosť.